Privacybeleid

Wij, fischerwerke GmbH & Co. KG (hierna te noemen "wij" of "fischerwerke"), zijn verheugd dat u onze website heeft bezocht en geïnteresseerd bent in onze onderneming, producten en diensten.

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy als gebruiker van onze website en bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming die op ons van toepassing is.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevensoverdracht via het internet kan echter onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per post.

 1. Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

  fischerwerke GmbH & Co. KG
  Klaus-Fischer-Straße 1
  72178 Waldachtal
  Duitsland
  Tel.: (+49) 7443 12-0
  E-mail: info@fischer.de

  Register Hof Stuttgart HRA 440255
  BTW-nummer: DE 144252337

  U kunt onze opdruk hier bekijken: Imprint

  Indien u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken
  RA Dr. Oliver Meyer-van Raay - Functionaris voor gegevensbescherming -.
  V-Formation GmbH, Stephanienstrasse 18, 76133 Karlsruhe, Duitsland
  Tel.: +49 721 17029034

 2. Onderwerp en grondslag van de gegevensbescherming

  Het onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dit is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de zogenoemde betrokkene). Dit omvat bijvoorbeeld gegevens zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook informatie die noodzakelijkerwijs ontstaat tijdens het gebruik van onze website, zoals gegevens over het begin, het einde en de omvang van het gebruik en de transmissie van uw IP-adres.

  Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens door ons alleen worden verwerkt als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij daarvoor wettelijke toestemming hebben, bijv. als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de levering van onze contractuele diensten (bijv. verwerking van bestellingen) of wettelijk verplicht is, of op basis van onze gerechtvaardigde belangen zoals gedefinieerd in Art. 6 (1) f) DSGVO (bijv. ons belang bij de analyse, optimalisatie en veilige werking van ons online aanbod).

  Wij treffen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen volgens de laatste stand van de techniek om te waarborgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd en aldus de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

 3. Gegevensverwerking bij het oproepen van onze website

  Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder registratie en zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Maar ook als u onze website op deze manier voor louter informatieve doeleinden gebruikt, kunnen persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van het type, de omvang, de doeleinden en de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking via onze website.

  3.1 Beschikbaarstelling van onze website
  Wanneer u onze website bezoekt via uw eindapparaat, registreren en verwerken wij automatisch de volgende gegevens in de serverlogbestanden:

  - Datum en tijdstip van toegang,
  - duur van het bezoek,
  - type eindapparaat,
  - het gebruikte besturingssysteem,
  - de functies die u gebruikt,
  - hoeveelheid verzonden gegevens,
  - type gebeurtenis,
  - verwijzende URL
  - Domeinnaam
  - IP-adres

  Wij verwerken deze gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO, namelijk voor het ter beschikking stellen en weergeven van de website, om de technische werking te waarborgen en in stand te houden, om storingen op te sporen en te verhelpen en om veiligheidsredenen (bijv. om gevallen van misbruik of fraude op te helderen). Deze gegevens worden automatisch verwerkt wanneer u onze website bezoekt. Zonder deze bepaling kunt u geen gebruik maken van onze website. Wij gebruiken deze gegevens niet om conclusies te trekken over uw identiteit.

  De verzamelde gegevens worden gewoonlijk na 28 dagen gewist, tenzij wij ze uitzonderlijk langer nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden. In dat geval wissen wij de gegevens onmiddellijk nadat het doel niet langer van toepassing is.

  3.2 Display-technologieën
  Deze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts voor de uniforme weergave van lettertypes. Hiervoor worden externe lettertypes, Google Fonts, gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Deze webfonts worden geïntegreerd door middel van een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

  Op deze website maken wij ook gebruik van Ajax- en jQuery-technologieën, die de laadsnelheid optimaliseren. In dit verband worden programmabibliotheken aangeroepen vanaf Google-servers. Er wordt gebruik gemaakt van Google's CDN (content delivery network). Als je eerder jQuery hebt gebruikt op een andere pagina van het Google CDN, zal je browser terugvallen op de kopie in de cache. Indien dit niet het geval is, zal hiervoor een download nodig zijn, waarbij de gegevens van uw browser bij de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") terechtkomen.

  Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van de weergavetechnologieën van Google is in het belang van een uniforme, aantrekkelijke en foutloze presentatie van ons online-aanbod. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

  Als uw browser deze technologieën niet ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Meer informatie over de weergavetechnologieën van Google is hier te vinden: www.google.com/fonts#AboutPlace:about .

  3.3 Cookies
  Om u op onze website een uitgebreide reeks functies aan te bieden, het gebruik ervan te vergemakkelijken en onze aanbiedingen te kunnen optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw eindapparaat of de harde schijf daarvan, toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor de aanbieder die ze gebruikt bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw eindapparaat. Zij worden in de eerste plaats gebruikt om websites gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden en met verschillende functies. Wij maken hier onderscheid naargelang de cookie technisch verplicht is, hoe lang hij wordt opgeslagen en gebruikt, en of hij door onze website zelf of door derden werd geplaatst.

  Wij gebruiken bepaalde cookies omdat deze absoluut noodzakelijk zijn om onze website en de functies ervan goed te laten werken ("Noodzakelijke" cookies). Deze cookies worden automatisch geplaatst wanneer u onze website bezoekt of een bepaalde functie gebruikt, tenzij u het plaatsen van cookies hebt verhinderd door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Daarentegen worden niet-essentiële cookies geplaatst (bijv. in het gedeelte "Statistieken"), bijvoorbeeld om het comfort en de prestaties van onze website te verbeteren of om bepaalde instellingen die u hebt gemaakt op te slaan. Wij gebruiken dergelijke cookies ook om informatie te verzamelen over de gebruiksfrequentie van bepaalde delen van onze website, zodat wij deze in de toekomst specifieker op uw behoeften kunnen afstemmen.

  De meeste cookies zijn slechts nodig voor de duur van uw huidige service-oproep of sessie en worden dan weer gewist of verliezen hun geldigheid zodra u onze website verlaat of uw huidige sessie afloopt (zogenaamde "sessiecookies"). Slechts af en toe worden cookies voor een langere periode opgeslagen, bijvoorbeeld om u te herkennen wanneer u onze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt en om opgeslagen instellingen te kunnen oproepen (zogenaamde "persistente cookies"). Dit stelt u bijvoorbeeld in staat om sneller of gemakkelijker toegang te krijgen tot onze website of om te voorkomen dat u bepaalde instellingen opnieuw moet invoeren. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van het soort cookie en de functie ervan, wanneer u de pagina of het domein bezoekt van waaruit de cookie werd geplaatst.

  Zogenaamde "third-party cookies" worden geplaatst en gebruikt door andere instanties of websites, bijvoorbeeld door aanbieders van webanalysetools. Meer informatie over webanalysetools en bereikmeting vindt u verderop in dit privacybeleid. Externe aanbieders kunnen ook cookies gebruiken om reclame weer te geven of om inhoud van sociale netwerken te integreren (zogenaamde "personalisering").
  Om het voor u gemakkelijker te maken om te gaan met cookies op onze website, hebben wij de uitgebreide cookiebanner Cookiebot van de provider Cybot A/S, Havnegade 39, DK-1058 Kopenhagen, Denemarken ("Cookiebot") geïmplementeerd. De cookies die nodig zijn voor de functies van de internetpagina's en de aangeboden diensten zijn vooraf ingesteld. De gegevensverwerking vindt in dit verband derhalve plaats ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen op grond van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang is de levering en instandhouding van ons online-aanbod. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de volgende passages in de punten 3.4 - 3.10.
  U kunt voorkomen dat er cookies worden geplaatst in de betreffende categorie (bijv. "Statistieken", "Personalisatie") door het vinkje te verwijderen. Als u ons echter toestaat statistieken (analysediensten zoals Google Analytics) en gepersonaliseerde inhoud (herkenning van uw paginabezoeken bij ons en bij reclamepartners of aanbieders van sociale media zoals LinkedIn) te gebruiken, kunnen wij u op de gebruikelijke manier individueel informeren, u herinneren aan inhoud die u al hebt bekeken en onze internetpagina's optimaliseren op basis van de anonieme analyse van uw gebruikersgedrag op onze pagina's en in onze diensten en platforms.
  Cookiebot wordt daarom gebruikt om u een snel overzicht te geven van de cookies die op de website worden gebruikt en om u in staat te stellen individuele instellingen te maken met betrekking tot het plaatsen en gebruiken van cookies. Voor meer informatie over Cookiebot en Cybot's privacybeleid, zie de volgende link: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/. Meer informatie over de categorieën en de daarvoor geldende instellingen vindt u in de cookiebanner op onze website.
  Een lijst van de cookies die op onze website worden gebruikt, vindt u hier: https://www.fischer.de/de-de/rechtliches/cookie-erklaerung

  De aanvaarding van cookies bij het gebruik van onze website is dus niet algemeen verplicht. Als u in het algemeen niet wilt dat er cookies worden gebruikt, kunt u ook voorkomen dat er cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u erop dat dit de functionaliteit en het aantal functies van onze website kan beperken. U kunt opgeslagen cookies op elk moment verwijderen in de systeeminstellingen van uw browser.

  Voor gedetailleerde informatie over het type, de reikwijdte, de doeleinden, de rechtsgrondslag en de mogelijkheden tot herroeping en bezwaar voor gegevensverwerking in het geval van cookies, verwijzen wij naar de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke functies die zijn gebaseerd op het gebruik van cookies.

  3.4 Analyse diensten
  Om de diensten en functies van onze website te optimaliseren en deze zo goed mogelijk te kunnen aanbieden, voeren wij de hieronder beschreven analyses van bezoekersgedrag uit. Het doel van de gegevensverwerking is, naast het oplossen van problemen, in de eerste plaats het optimaliseren van onze website met het oog op de behoeften van de gebruikers. De webanalyseprocedure levert ons ook kerncijfers op over het aantal bezoekers en hun verdeling in de tijd, over populaire inhoud en over de tijd die gebruikers op de site doorbrengen. Ook kan worden vastgesteld of een gebruikersprofiel is aangemaakt als gevolg van een reclamemaatregel. De gegevens worden verwerkt en gebruikt om nepprofielen, illegale activiteiten en spam te voorkomen en te bestrijden, en om de veiligheid van de website te vergroten. Om de analyse uit te voeren, worden gebruikersgegevens doorgegeven aan verschillende derde partijen, zoals hier beschreven in het privacybeleid.

  a) Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") op de website. Google gebruikt cookies, de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen ons online-aanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van ons online-aanbod. Aldus kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen worden opgesteld.

  Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

  De gegevensverwerking in verband met Google Analytics wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a ) DSGVO.

  In dit verband is het ook belangrijk te bedenken dat acceptatie van Google Analytics niet verplicht is wanneer u onze website gebruikt. Als u niet wilt dat er cookies door Google Analytics op uw eindapparaat worden opgeslagen, kunt u dit voorkomen via uw privacy-instellingen in de categorie "Statistieken" (Hier heeft u toegang tot de betreffende cookie-instellingen). U kunt ook de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser deactiveren. U kunt opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen in de systeeminstellingen van uw browser. Bovendien kunt u het gebruik van Google Analytics-cookies uitschakelen met behulp van een browser add-on, als u de website-analyse niet wilt. U kunt deze add-on hier downloaden:
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  U kunt de browser add-on gebruiken om Google Analytics te deactiveren om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt. Als u Google Analytics wilt deactiveren, downloadt en installeert u de add-on voor uw webbrowser. De Google Analytics opt-out add-on is compatibel met alle grote browsers. Om de add-on te laten werken, moet deze correct in uw browser worden geladen en uitgevoerd.

  Volgens de informatie van Google zelf worden de gegevens die in het kader van Google Analytics worden verwerkt, na 14 maanden gewist. Voor zover gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn met Google zogeheten standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 46 DSGVO voor reclamediensten van Google als passende garanties overeengekomen (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/). Google is ook gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, het instellen en intrekken van gegevens en de bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy.

  b) Wij gebruiken Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta ("Hotjar"), om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en ons aanbod te optimaliseren.  De technologie van Hotjar helpt ons om de ervaringen van onze gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze leuk en niet leuk vinden enz. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten, in het bijzonder

  - IP-adres van het apparaat (alleen in anonieme vorm verzameld en opgeslagen),
  - schermgrootte,
  - apparaattype (unieke apparaatidentificatoren),
  - Informatie over de gebruikte browser,
  - locatie van de gebruiker (alleen land),
  - voorkeurstaal voor het bekijken van onze website.

  Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren, noch wordt ze samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. In plaats daarvan gebruiken wij Hotjar om het gebruik van onze website te analyseren en om individuele functies en aanbiedingen alsmede de gebruikerservaring voortdurend te kunnen verbeteren. Door de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

  Als u niet wilt dat Hotjar cookies opslaat op uw eindapparaat, kunt u dit voorkomen door uw privacy-instellingen te wijzigen in de categorie "Statistieken" (klik hier voor de relevante cookie-instellingen).
  U kunt ook voorkomen dat Hotjar een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website opslaat en dat Hotjar tracking cookies instelt op andere websites via deze link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

  Meer informatie over het gebruik van gegevens door Hotjar, over instel- en herroepingsmogelijkheden en over gegevensbescherming is te vinden op de volgende website van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

  3.5 Sociale media en sociale netwerken
  De website bevat links naar onze accounts op sociale netwerken zoals Instagram, YouTube, Twitter en Facebook. Nadat u op de ingesloten afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de desbetreffende aanbieder, d.w.z. pas dan worden gebruikersgegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder. Indien u met uw gebruikersprofiel bent ingelogd op het overeenkomstige sociale netwerk, vindt na activering van de knop een associatie met uw bezoek aan onze website plaats. Als u niet wilt dat de sociale netwerken gegevens over de website verzamelen, moet u uitloggen uit het sociale netwerk voordat u de website bezoekt.

  3.5 Aanwezigheid in sociale netwerken

  Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen in sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden, momenteel op:

  Met onze verschillende social media-kanalen willen wij u een breed scala aan multimediadiensten aanbieden, onze producten uitgebreid aan u presenteren en met u van gedachten wisselen over onderwerpen die voor u van belang zijn. De gegevensverwerking dient met name de volgende doeleinden

  • Presentatie van onze onderneming en bedrijfscultuur, inclusief bestaande carrière- en bijscholingsmogelijkheden bij fischerwerke.
   Uitgebreid productadvies, het beantwoorden van vragen van klanten en potentiële klanten over technische details, mogelijke toepassingen en verdere achtergrondinformatie
  • Communiceren met en informeren van de bezoeker(s) van het socialemediakanaal; presenteren van actuele evenementen en activiteiten, waaronder online seminars
  • Verzamelen van statistische informatie over het bereik van de sociale-mediakanalen
  • het houden van klantenenquêtes, marketingcampagnes, marktanalyses, sweepstakes, prijsvragen of soortgelijke promoties of evenementen;
  • Het beslechten van geschillen en rechtsgedingen, het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of rechtsgedingen, het afdwingen van bestaande contracten.

  De rechtsgrondslag voor de verwerking is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons legitiem belang bestaat erin dat wij ons bedrijf en de door u gewenste aanbiedingen kunnen presenteren op de kanalen die u verkiest en dat wij snel kunnen reageren op uw berichten of vragen. Daarnaast hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het bereik en gebruik van onze sociale mediakanalen om tot een passende vormgeving en voortdurende optimalisatie te komen. Voor zover u met uw aanvraag een contractuele relatie met fischerwerke wenst aan te gaan, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.
  Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, zullen wij u daarvan vóór de verwerking in kennis stellen.
  Wij wijzen erop dat de gegevens van de gebruikers buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.
  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het bijzonder via onze aanwezigheid in de sociale media:

  • Uw gebruikersnaam op sociale netwerken en opmerkingen die op onze sociale aanwezigheden zijn geplaatst en berichten die u via onze sociale netwerken hebt verzonden.
  • Uw activiteit op onze sociale netwerken via de respectieve dienst van de aanbieders (met name Facebook Insights, Instagram Insights, Twitter Analytics, statistische informatie op LinkedIn, "Analytics" op YouTube), d.w.z. bijvoorbeeld de bezoeken op de sociale aanwezigheid, het aantal interacties, bezoeken en de gemiddelde duur van het afspelen van video's, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn en statistieken over de algemene relaties van onze bezoekers.
  • Andere informatie die nodig is om te reageren op verzoeken van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen.  
   Bovendien kunnen de exploitanten van de sociale-mediaportalen, wanneer u een van onze sociale-mediasites bezoekt, gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kan u op interesses gebaseerde reclame worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Op voorwaarde dat u een account hebt bij het respectieve sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.
   Wij wijzen u erop dat wij niet alle verwerkingsprocedures op de portaalsites van de sociale media kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsprocedures derhalve worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Voor nadere details wordt verwezen naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve portaalsites van de sociale media (zie hierboven).
   Als u een van onze sociale mediasites bezoekt, kunnen wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. Gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zin van de GDPR doet zich met name voor bij
  • het gebruik van statistische informatie op Facebook ("Facebook Insights"), waarbij Facebook ons gegevens in geanonimiseerde vorm verstrekt en het voor ons niet mogelijk is conclusies te trekken over individuele gebruikers of toegang te krijgen tot individuele gebruikersprofielen. Meer informatie is hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. fischerwerke en Facebook hebben een zogenaamde overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
  • het gebruik van statistische informatie door LinkedIn ("LinkedIn Analytics "), waarbij LinkedIn ons via deze dienst alleen gegevens in geanonimiseerde vorm verstrekt en conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door fischerwerke niet mogelijk zijn. fischerwerke en LinkedIn hebben daarom een zogenaamde gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst gesloten: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.  

  In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, schrapping, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende socialemediaportaal (bijv. tegenover Facebook of LinkedIn) doen gelden, hoewel wij erop willen wijzen dat deze het effectiefst tegenover de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Als u nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.
  De gegevens die wij rechtstreeks via de sociale media hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is, u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

  Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken. Ten slotte bevat de website links naar onze accounts op sociale netwerken zoals Instagram, YouTube, Twitter en Facebook. Nadat u op de ingesloten afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de desbetreffende aanbieder, d.w.z. pas dan worden gebruikersgegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder. Indien u met uw gebruikersprofiel bent ingelogd op het overeenkomstige sociale netwerk, vindt na activering van de knop een associatie met uw bezoek aan onze website plaats. Als u niet wilt dat de sociale netwerken gegevens over de website verzamelen, dient u uit te loggen uit het sociale netwerk voordat u de website bezoekt.

  3.6 Integratie van YouTube-video's
  Wij hebben YouTube-video's op onze website geplaatst, die door YouTube worden gehost maar rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. YouTube is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Deze dienst is standaard inactief, maar kan door de gebruiker worden geactiveerd. Als u een subpagina van onze website oproept met een ingesloten YouTube-video, kunnen algemene kadergegevens, zoals uw IP-adres, via de insluittechnologie worden teruggestuurd naar Google. Google verwerkt het IP-adres van gebruikers omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen. Als u instemt met de overdracht van gegevens aan Google, hebben wij geen invloed op de manier waarop Google de gegevens gebruikt. Google kan bijvoorbeeld zogenaamde pixel tags gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod. YouTube kan uw gegevens opslaan als gebruikersprofielen en ze gebruiken om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of zijn diensten op uw behoeften af te stemmen. Als u niet wilt dat de verzamelde en verzonden informatie aan uw YouTube- of Google-profiel wordt gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de video afspeelt. De rechtsgrondslag voor de integratie van de YouTube-dienst op onze website is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a) DSGVO.  

  Als u niet wilt dat er door YouTube-video's cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen, kunt u dit voorkomen via uw privacy-instellingen in de categorie "Personalisering" (Klik hier voor toegang tot de betreffende cookie-instellingen).

  Meer informatie over gegevensverwerking en opmerkingen over gegevensbescherming door YouTube of Google is te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ; instellingen voor de weergave van advertenties door Google zijn te vinden op https://adssettings.google.com/authenticated .

  3.7 Google Maps
  Op onze website gebruiken we ook Google Maps (API), een andere dienst van Google LLC. Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel voor te stellen.

  Reeds bij het oproepen van de subpagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar opgeslagen; dit geldt in het bijzonder voor uw IP-adres. Dit gebeurt ongeacht of u een Google-gebruikersaccount hebt en daarop bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, kunnen uw gegevens rechtstreeks aan uw account worden toegewezen.

  De gegevensverwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, namelijk ons belang bij de analyse, optimalisatie en exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

  3.8 Onlinereclame (retargeting/remarketing)
  Wij maken ook gebruik van retargeting/remarketingdiensten van derde aanbieders om ons aanbod op de website te optimaliseren. Daartoe worden op de website gegevens verzameld op basis van cookie/tracking-technologie om de reclame en het volledige online-aanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en om gebruikers die al interesse hebben getoond in inhoud en aanbiedingen, te voorzien van op interesses gebaseerde reclame op de website en op andere websites en social media-aanbiedingen van onze partners. Het tonen van reclame op de website of op de websites van partners is gebaseerd op een analyse van eerder gebruiksgedrag. Volgens de aanbieders van de gebruikte diensten worden gebruiksprofielen over het algemeen anoniem of pseudoniem aangemaakt. Wij combineren deze gegevens op geen enkel moment met andere opgeslagen persoonsgegevens. Met welke derde aanbieders wij samenwerken, hoe gebruikersgegevens in dit kader worden verwerkt en hoe u retargeting-/remarketingtechnologieën kunt deactiveren, wordt in de volgende paragrafen uitgelegd.

  a) De website maakt gebruik van Google Ads (voorheen Google AdWords). Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). In het kader van Google Ads maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Deze cookies dienen niet om de gebruiker te identificeren. Als u echter bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. De met behulp van de conversie-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Ads-klanten die voor conversie-tracking hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan door de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.
  Het gebruik van dit opsporingsinstrument is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

  Als u niet wilt dat Google Ads cookies opslaat op uw eindapparaat, kunt u dit voorkomen door uw privacyinstellingen in de categorie "Personalisering" te wijzigen (klik Hier voor toegang tot de betreffende cookie-instellingen).
  U kunt ook voorkomen dat Google Ads cookies opslaat door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen:
  https://support.google.com/chrome/answer/114836?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

  Voor zover gegevens aan de VS worden doorgegeven, zijn met Google zogeheten standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 46 DSGVO voor reclamediensten van Google als passende garanties overeengekomen ((https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ ). Google is ook gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst. Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.


  b) Wij maken op onze website ook gebruik van het online marketinginstrument Campaign Manager (voorheen Google DoubleClick) van de provider Google. Campaign Manager gebruikt cookies om u advertenties te presenteren die voor u relevant zijn. Campaign Manager wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in real time worden weergegeven op basis van de veronderstelde interesses van de gebruiker. Wanneer onze website en andere websites waarop het advertentienetwerk van Google actief is, worden opgeroepen, wordt door Google een code uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie opgeslagen op het apparaat van de gebruiker, waarin wordt genoteerd welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij dit binnen de lidstaten van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar alleen wordt ingekort. Gebruikersgegevens worden binnen het advertentienetwerk van Google pseudoniem verwerkt, d.w.z. Google slaat de naam of het e-mailadres van gebruikers niet op en verwerkt deze niet, maar verwerkt de betreffende gegevens op cookiebasis binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken.
  De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming in de zin van Art. 6 (1) a) DSGVO.

  Als u niet wilt dat Campaign Manager cookies opslaat op uw eindapparaat, kunt u dit voorkomen door uw privacyinstellingen te wijzigen in de categorie "Personalisering" (klik hier voor toegang tot de relevante cookie-instellingen).

  Voor zover gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn met Google zogeheten standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 46 DSGVO voor reclamediensten van Google als passende garanties overeengekomen (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ ). Google is ook gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst.

  Meer informatie over Campaign Manager is beschikbaar op https://www.google.de/doubleclick en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

  c) De zogenaamde Facebook-pixel van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), wordt binnen onze website gebruikt. Met behulp van de Facebook-pixel is het enerzijds voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen die bepaald worden op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde "conversie").
  Het gebruik van Facebook-technologieën op onze website is gebaseerd op uw toestemming op grond van Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO. Wij zullen de verkregen gegevens alleen gebruiken om reclame te maken voor onze producten en zullen ze niet doorgeven aan derden.

  Als u niet wilt dat er cookies door Facebook Pixel op uw eindapparaat worden opgeslagen, kunt u dit voorkomen via uw privacy-instellingen in de categorie "Personalisatie" (Klik Hier om naar de betreffende cookie-instellingen te gaan). U kunt ook het verzamelen door de Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook Ads voorkomen. Om in te stellen welke soorten advertenties binnen Facebook aan u worden getoond, kunt u de door Facebook ingerichte pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties.

  Voor zover gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn met Facebook zogeheten standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 DSGVO voor Facebook-bedrijfstools afgesloten als passende garanties (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ). Facebook is ook gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst.

  Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

  d) Op onze website maken wij gebruik van de conversietrackingtechnologie van de provider LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Met de technologie van LinkedIn kunnen wij u relevantere advertenties tonen op basis van uw interesses. Wij ontvangen ook geaggregeerde en anonieme rapporten van LinkedIn over advertentie-activiteit en informatie over hoe u omgaat met onze website. Hiervoor gebruikt LinkedIn een Javascript code (Insight tag), die op zijn beurt een cookie in uw webbrowser plaatst of een pixel gebruikt. De LinkedIn Insight tag verzamelt gegevens over het gebruik van onze website, waaronder URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, timestamps en page views. LinkedIn deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met de website-eigenaar, maar verstrekt alleen geaggregeerde rapporten over websitepubliek en weergaveprestaties.
  Het gebruik van LinkedIn-technologieën op onze website is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

  In verband met het gebruik van LinkedIn Conversion Tracking wordt de verzamelde informatie ook verwerkt op servers van LinkedIn Inc. in de VS. Voor zover gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn met LinkedIn zogeheten standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 DSGVO gesloten als passende garanties. LinkedIn is ook gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst.

  Als u niet wilt dat LinkedIn cookies opslaat op uw eindapparaat, kunt u dit voorkomen door uw privacy-instellingen te wijzigen in de categorie "Personalisatie" (klik Hiervoor de relevante cookie-instellingen).U kunt de evaluatie van uw gebruikersgedrag in verband met LinkedIn-advertenties ook uitschakelen door op de volgende link te klikken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out . U kunt ook de evaluatie van uw gebruikersgedrag in verband met LinkedIn verhinderen door in uw browser de passende cookie-instellingen te maken.

  Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices

  3.9 Google reCAPTCHA
  Wij gebruiken de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") op onze website. Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een boeking is verricht door een natuurlijke persoon of ten onrechte door een machinale of geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat de overdracht van uw IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f) DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele, opzettelijke toegang tot ons online-aanbod en het voorkomen van misbruik en spam. Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 


  3.10 Google Tag Manager
  Om redenen van transparantie willen wij er ook op wijzen dat wij op onze website gebruik maken van de Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee websitebeheerders via een uniforme interface tags voor websites kunnen beheren en zo met name Google-diensten in hun aanbod kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens.

 4. Aanbiedingen onderworpen aan inschrijving, nieuwsbrief en communicatie

  Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten of functies aan waarvan u gebruik kunt maken indien u daarin geïnteresseerd bent. Daartoe dient u meestal verdere persoonsgegevens te verstrekken, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst of functie te kunnen leveren, zoals hieronder beschreven.

  4.1 Registratie voor "myfischer
  Gebruikers hebben de mogelijkheid zich te registreren op het "myfischer" partnerportaal, een account aan te maken en via dit account gebruik te maken van verschillende digitale diensten. Het partnerportaal is een gesloten gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor gebruikers na voorafgaande goedkeuring. Bij het registreren en aanmaken van uw partneraccount wordt u gevraagd de volgende verplichte informatie te verstrekken, die is gemarkeerd met een "*":

  - Voor- en achternaam van de gebruiker
  - E-mail adres van de gebruiker
  - Tak waarin de gebruiker actief is
  - Naam en adres
  - Wachtwoord van de gebruiker

  Registratie en het aanmaken van de partneraccount zijn niet mogelijk zonder het verstrekken van deze verplichte gegevens. Wij verwerken de door u verstrekte verplichte gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b) en f) DSGVO, enerzijds om uw profiel aan te maken en u bij elke aanmelding te identificeren, anderzijds om uw gegevens te vergelijken en te koppelen met de gegevens waarover wij in ons CRM-systeem beschikken. Afhankelijk van de dienst en functie die u op het partnerportaal gebruikt, kunnen verdere gegevens worden verzameld en vervolgens aan uw bestaande profielgegevens worden gekoppeld.

  In het kader van uw registratie hebt u ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis verdere informatie te verstrekken, bijvoorbeeld uw telefoonnummer of klantnummer. Deze gegevens zijn niet vereist voor de registratie en het aanmaken van de partnerrekening. Als u deze gegevens echter niet verstrekt, kunnen wij mogelijk niet volledig aan uw wensen voldoen bij het gebruik van de partnerrekening. Indien u dergelijke vrijwillige informatie verstrekt, is de verwerking van deze gegevens gebaseerd op onze rechtmatige belangen bij de administratie en het onderhoud van onze klantenrelaties en bij de optimalisering van onze onlinediensten. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

  Indien u er in het kader van de registratie mee instemt dat fischerwerke u reclame per e-mail toestuurt, verwerken wij uw gegevens om u op deze basis informatie toe te zenden over interessante producten of diensten met betrekking tot de bevestigingssystemen van fischerwerke. De rechtsgrondslag is dan uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een kort berichtje sturen. Voor meer informatie, zie het deel over de rechten van de betrokkene in punt 8 hieronder.

  4.2 Opleidingen/seminars
  Op de website hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze talrijke opleidingen en seminars. Bij de registratie worden de volgende verplichte gegevens gevraagd en door middel van een formulier opgeslagen:

  - Voornaam
  - Achternaam
  - Telefoon
  - e-mailadres
  - Bedrijfsnaam
  - Adresgegevens

  Inschrijving voor onze seminars is niet mogelijk zonder deze verplichte gegevens te verstrekken. Bij uw registratie hebt u ook de mogelijkheid om vrijwillig aanvullende informatie te verstrekken, zoals titel, afdeling, enz. Deze informatie is niet vereist voor de registratie en u beslist zelf of u deze gegevens wenst te verstrekken. Wij verwerken de verzamelde gegevens op basis van artikel 6 lid 1 lit. b) DSGVO om uw account aan te maken, om u te identificeren en om de gebruikersovereenkomst met u na te komen. Wij wissen de door u verstrekte gegevens zodra het doel van de verzameling volledig is komen te vervallen en er geen verdere rechtsgrond tussenkomt (bv. verdere verwerking van de gegevens is of wordt noodzakelijk voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst). Indien en zolang er wettelijke bewaarplichten zijn, zullen wij de gegevens pas wissen nadat de desbetreffende termijnen zijn verstreken.

  4.3 Nieuwsbrief
  Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief is het voldoende om uw naam en e-mailadres op te geven. Wij versturen alleen nieuwsbrieven na overeenkomstige registratie, d.w.z. met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO. Indien de inhoud van de nieuwsbrief (d.w.z. de geadverteerde goederen en diensten) specifiek in de registratie wordt beschreven, is deze bepalend voor de reikwijdte van de toestemming. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en/of ons bedrijf.

  De registratie vindt plaats door middel van de zogenaamde double-opt-in procedure, d.w.z. dat u na uw registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen om misbruik van uw e-mailadres te voorkomen. Wij registreren de registratie voor de nieuwsbrief om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en, indien nodig, om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen of op te helderen. De registratie van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f) DSGVO bij de exploitatie van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem en om het registratieproces en de gegeven toestemming op een later tijdstip te kunnen bewijzen.

  U kunt uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken, met name door u af te melden voor de nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich kunt uitschrijven. Als u zich alleen op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd, worden uw persoonsgegevens weer gewist als u zich afmeldt.

  Onze nieuwsbrieven bevatten zogenaamde trackingpixels (webbugs), die ons in staat stellen na te gaan of en wanneer een e-mail werd geopend en welke links in de e-mail door de gepersonaliseerde ontvanger werden gevolgd. Wij slaan deze gegevens op zodat wij onze nieuwsbrieven optimaal kunnen afstemmen op de wensen en interesses van onze abonnees. Dienovereenkomstig worden de aldus verzamelde gegevens gebruikt om gepersonaliseerde nieuwsbrieven naar de respectieve ontvanger te sturen.  

  Wij vragen u te gelegener tijd om uw toestemming in dit verband. Met de intrekking van de toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen, wordt ook de toestemming voor de bovengenoemde tracking ingetrokken.

  4.4 Ander contact - contactformulier
  Indien u ons per e-mail of via een contactformulier persoonsgegevens verstrekt, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Uw gegevens worden door ons verwerkt voor de behandeling van uw contactverzoek en de afhandeling daarvan of voor de afhandeling van uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b DSGVO en kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan gelieerde ondernemingen of derden. In dit verband kan de informatie door ons ook worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management (CRM)-systeem. De leverancier van onze CRM is Sitecore, 101 California Street Floor 16, San Francisco, CA 94111. Wij verwijderen de door u verstrekte gegevens zodra het doel waarvoor deze zijn verzameld niet meer van toepassing is en er geen verdere rechtsgrond meer is (bijv. verdere verwerking van de gegevens is of wordt noodzakelijk voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst). Indien en zolang er wettelijke bewaarplichten zijn, zullen wij de gegevens pas wissen nadat de desbetreffende termijnen zijn verstreken.

  Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen op onze website achterlaten, worden hun IP-adressen gedurende 180 dagen opgeslagen op basis van onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in Art. 6 (1) f) DSGVO. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid in het geval dat iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dat geval kunnen wij zelf juridisch verantwoordelijk zijn voor het commentaar of de post en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

  4.5 Commentaar/blog-functie
  Wij bieden u de mogelijkheid om commentaar te geven op de afzonderlijke bijdragen op onze website. Het IP-adres van de auteur/contactpersoon wordt opgeslagen. Deze opslag is voor onze veiligheid in het geval dat de opmerkingen van de auteur inbreuk maken op de rechten van derden en/of illegale inhoud wordt geplaatst, aangezien wij kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze is gemaakt door gebruikers.

  De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Een vergelijking van de op deze wijze verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats.

  Wij bieden u op onze site ook de mogelijkheid om u te abonneren op latere reacties op een bericht waarop u een reactie plaatst. Als u voor deze optie kiest, ontvangt u een bevestigingsmail waarin wordt geverifieerd dat u inderdaad de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Het besluit om dergelijke vervolgopmerkingen te ontvangen kan te allen tijde worden herroepen. Details hierover vindt u in de bevestigingsmail. De aldus verkregen gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Een vergelijking van de op deze wijze verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld, vindt evenmin plaats.

  4.6 Vacatures / online sollicitaties
  In aanvulling op onze verklaring inzake gegevensbescherming, willen wij deze met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in verband met uw sollicitatie als volgt verduidelijken: Informatie over gegevensbescherming voor de sollicitatieprocedure

  4.7 WLAN voor gasten
  In bepaalde gevallen bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van ons gast WLAN op basis van onze gebruiksvoorwaarden. Als u van deze optie gebruik maakt, worden uw gegevens verzonden via een proxy die loggegevens over de apparaten opslaat (tijdstempel, IP-adres, URL). De verwerking van de loggegevens gebeurt door ons op onze locatie in Duitsland en is noodzakelijk voor de noodzakelijke ondersteuning en voor de beveiliging van onze netwerken tegen aanvallen. Uw gegevens worden na 30 dagen automatisch gewist.

  4.8 Gebruik van de VHF-systeemconfigurator (fischer Systemtec)
  De VHF Systeem Configurator is een online dienst die vrij toegankelijk is op onze fischer website. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het aanbieden van deze onlinedienst is fischer Systemtec GmbH, een ander bedrijf van de fischer groep van bedrijven. Wij als fischerwerke GmbH & Co. KG treedt in het kader van deze dienstverlening uitsluitend op als interne technische dienstverlener voor fischer Systemtec GmbH.

  Voor het gebruik van de VHF systeemconfigurator is geen voorafgaande registratie of login vereist. Voor het aanmaken en uitvoeren van de resultatendocumenten wordt u gevraagd de volgende verplichte informatie te verstrekken, die is gemarkeerd met een "*": - Voor- en achternaam van de gebruiker
  - E-mailadres van de gebruiker
  - Bedrijfsnaam
  - Land

  Zonder het verzamelen van deze verplichte informatie kunnen de resultatendocumenten niet worden opgesteld en aan u ter beschikking worden gesteld. fischer Systemtec GmbH verwerkt deze gegevens op basis van Art. 6 Par. 1 lit. b) DSGVO om uw aanvraag te verwerken en om contact met u op te kunnen nemen in geval van misleidende informatie of vragen over inhoud of technologie.

  U hebt ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis verdere informatie te verstrekken, bijvoorbeeld uw telefoonnummer. Deze informatie is niet vereist voor het gebruik van de VHF-systeemconfigurator. Indien u dergelijke vrijwillige informatie verstrekt, is de verwerking van deze gegevens gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van fischer Systemtec GmbH bij de administratie en het onderhoud van haar klantenrelaties en bij de optimalisering van de onlinedienst. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

  4.9 Chatfunctie
  Wij gebruiken de chatfunctie van Microsoft Teams van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Ierland op sommige pagina's van onze website. De chat en de bijbehorende gegevensverwerking worden alleen gestart als u daar van tevoren mee hebt ingestemd in de cookiebanner. Standaard wordt de chat niet geladen en worden er dus geen persoonsgegevens van u verzameld. Uw IP-adres dat tijdens het chatgebruik wordt verzameld, wordt in anonieme vorm in de cookies opgeslagen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

  Onze chat helpt u bij al uw vragen over de opleidingsmogelijkheden die de fischer bedrijvengroep biedt en bij uw zoektocht naar geschikte opleidingsplaatsen. Deelname aan de chat is vrijwillig en mogelijk zonder registratie. U alleen beslist welke persoonlijke gegevens u over uzelf in de chat bekendmaakt. U hoeft met name niet uw echte naam op te geven, maar kunt de chat ook anoniem gebruiken door een pseudoniem in te voeren in het veld "Naam". De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op het geven van advies en het waarborgen van de kwaliteit daarvan. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de adviesverlening of voor de afhandeling van uw verzoek worden gebruikt om het gesprek te voeren. Deze gegevens worden uitsluitend door ons en onze dienstverleners verwerkt. De transmissie van de gegevens is gecodeerd. Er worden technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruikt om de gegevens te beschermen tegen opzettelijke of onopzettelijke manipulatie, toegang door onbevoegden, wijziging, verlies en vernietiging. De verwerking van de gegevens door Microsoft vindt plaats op servers in de EU en uitsluitend namens ons en op basis van een orderverwerkingscontract. Voorts hebben wij met Microsoft de standaard contractuele clausules gesloten om elke overdracht naar derde landen die kan plaatsvinden, te legitimeren.

  De rechtsgrondslag voor de verwerking van de automatisch verzamelde metagegevens, alsmede de door u vrijwillig in de chatgeschiedenis verstrekte gegevens, is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. U geeft ons deze toestemming door de nodige cookies te aanvaarden en vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken in de chat. Indien het gesprek plaatsvindt in verband met een mogelijke sollicitatie bij ons, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO of § 26 par. 1 BDSG. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw vragen te beantwoorden. De chatgeschiedenis is niet gekoppeld aan een specifieke toepassing. Daarnaast gebruiken wij de input om onze adviesdiensten te verbeteren en voor kwaliteitsborging. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, onder f), DSGVO. Ons rechtmatig belang bij de verwerking van de verzamelde gegevens ligt ook in de voortdurende verbetering van onze begeleidingsdiensten in het kader van de chat.

  De in verband met de chat verzamelde gegevens worden door ons gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen indien dit door Europese of nationale wetgeving wordt vereist. Gegevens worden ook gewist of geblokkeerd wanneer een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het nodig is de gegevens verder te bewaren voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst. In geval van toestemming hebt u het recht deze te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming plaatsvindt tot het moment van de intrekking.
   
 5. Ontvangers van persoonsgegevens

  Binnen ons bedrijf hebben alleen die personen toegang tot persoonsgegevens die dat voor de aangegeven doeleinden nodig hebben. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan externe derden als dit noodzakelijk is voor de verwerking of afhandeling van uw verzoek, als er een andere wettelijke toestemming is of als wij uw toestemming hiervoor hebben.

  Gegevens worden doorgegeven binnen onze groep van bedrijven voor verkoop- en marketingdoeleinden op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f ) DSGVO.

  Externe ontvangers kunnen met name gelieerde ondernemingen of externe dienstverleners zijn die wij als onze verwerkers gebruiken voor het verlenen van diensten, bijvoorbeeld op het gebied van de technische infrastructuur en het onderhoud van onze website. Deze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig door ons geëvalueerd. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

  Voorts is het mogelijk dat wij om wettelijk dwingende redenen persoonsgegevens moeten doorgeven aan autoriteiten en overheidsinstellingen, zoals openbare aanklagers, rechtbanken of belastingdiensten. In dit verband vindt de doorgifte plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO.

  Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, indien deelname aan acties, wedstrijden, het sluiten van contracten of soortgelijke diensten door ons samen met partners of dienstverleners (bijv. transportdienstverleners) worden aangeboden. In deze gevallen worden de gegevens doorgegeven op basis van toestemming, voor de uitvoering van een contract met u of ter bescherming van onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a), b) en/of f) DSGVO. U zult hierover meer gedetailleerde informatie ontvangen wanneer u uw persoonsgegevens in verband met de specifieke verwerking verstrekt.

 6. Verwerking van gegevens in derde landen

  Indien gegevens worden doorgegeven aan instanties waarvan de statutaire zetel of de plaats van gegevensverwerking niet gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, zorgen wij er vóór de doorgifte voor dat, buiten de bij wet toegestane uitzonderingsgevallen, ofwel bij de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bv. door een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid, door passende garanties zoals de overeenkomst van zogenoemde modelcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger), ofwel uw toestemming voor de gegevensdoorgifte is gegeven.
   
 7. Bewaartermijn

  Voor de bewaartermijn van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de desbetreffende beschrijving van de aanbieding of dienst. Bovendien, of tenzij anders vermeld in de respectieve beschrijving van de aanbieding of dienst, geldt in het algemeen het volgende: wij slaan uw persoonsgegevens slechts op zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden of - in het geval van toestemming - zolang u uw toestemming niet hebt ingetrokken. In geval van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens wissen, tenzij de verdere verwerking ervan is toegestaan op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wij wissen uw persoonsgegevens ook als wij daartoe om juridische redenen verplicht zijn. Indien en zolang er wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren, zullen wij de gegevens pas wissen nadat de desbetreffende termijnen zijn verstreken.

 8. Rechten van de betrokkene

  Als betrokkene bij de gegevensverwerking beschikt u over talrijke rechten. In detail zijn dit:
  - Recht op informatie: u hebt het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
  - Recht op correctie en verwijdering: U kunt eisen dat wij onjuiste gegevens corrigeren en uw gegevens verwijderen.
  - Beperking van de verwerking: U kunt eisen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.
  - Gegevensoverdraagbaarheid: Als u ons gegevens hebt verstrekt op basis van een contract of toestemming, kunt u eisen dat wij de door u verstrekte gegevens ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of dat wij ze overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
  - Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van "gerechtvaardigd belang": U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, voor zover dit is gebaseerd op de rechtsgrondslag van "gerechtvaardigd belang". Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw rechten. Informatie over de talrijke mogelijkheden om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde gegevensverwerking op onze website vindt u ook in punt 3 hierboven bij de beschrijvingen van de diensten/functies die wij in elk geval gebruiken.
  - Intrekking van toestemming: Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping blijft onaangetast.
  - Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Daartoe kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of land, of met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor ons.
  De hierboven beschreven rechten staan u slechts ter beschikking op voorwaarde dat aan de toepasselijke wettelijke vereisten is voldaan, zelfs indien dit niet uitdrukkelijk in de bovenstaande beschrijving is vermeld.

  Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw rechten als betrokkene en de toestemming die u eventueel hebt gegeven, kunt u gratis contact met ons opnemen. Om één van uw voornoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@fischer.de of per post op het hierboven onder punt 1 vermelde adres. Zorg ervoor dat wij in staat zijn om u duidelijk te identificeren.
 9. Links naar en integratie van aanbiedingen van derden

  9.1 Links
  Websites en diensten van andere aanbieders die aan onze website zijn gekoppeld, worden geleverd door de desbetreffende dienstverlener. Wij hebben geen invloed op het ontwerp, de inhoud en de werking van deze diensten van derden. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte diensten van derden. Wij wijzen u erop dat de diensten van derden waarnaar onze website linkt, hun eigen cookies op uw eindapparaat kunnen installeren of persoonlijke gegevens kunnen verzamelen. Daar hebben wij geen invloed op. Indien nodig kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieders van deze gekoppelde aanbiedingen van derden voor meer informatie.

  9.2 Diensten en inhoud van derden
  Binnen ons online-aanbod gebruiken wij inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 (1) f) DSGVO, namelijk ons belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod, om hun inhoud en diensten, zoals video's (hierna uniform aangeduid als "inhoud"), te integreren. Hiervoor is het altijd nodig dat de derde aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren.

  Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

 10. Status

  Van tijd tot tijd kan het nodig blijken de inhoud van deze mededeling betreffende gegevensbescherming aan te passen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen. Wij zullen hier ook de gewijzigde versie van de informatie over gegevensbescherming publiceren. De huidige versie van onze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op het moment van uw bezoek.

  Status mei 2021


 

 

 

sc93-delivery-1